UKA
Wręczenie certyfikatów - Poznań, 27.09.2000


Przewodniczący KRUP, rektor UAM, profesor Stefan Jurga otwiera uroczystość. Pierwszy z lewej przewodniczący UKA profesor Stanisław Chwirot. Pośrodku sekretarz UKA.


Pierwszy rząd zajmują członkowie UKA; od lewej siedzą: prof. prof. Elżbieta Skrzypek (UMCS), Urszula Jackowiak (UG), Andrzej Chwalba (UJ), Włodzimierz Borodziej (UW), ks. Franciszek Kampka (KUL), Zofia Ratajczak (UŚ) oraz Joachim Cieślik (UAM).


Dr Ewa Chmielecka (SGH) w trakcie wykładu o akredytacji.


Certyfikat jakości kształcenia za kierunek filologia polska odbiera profesor Ewa Kraskowska (UAM). W głębi Chór Akademicki UAM.


Poloniści po odbiorze certyfikatów.
Profesor Jan Miodek (UWr) mówi o sobie, że jest „gestyczny”. Gestyczność profesora została utrwalona i na tym zdjęciu.


Certyfikaty jakości kształcenia odebrali także psycholodzy, w tym przedstawiciel jednostki pozauniwersyteckiej, rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, profesor Andrzej Eliasz.
Fot. Stanisław Ossowski

powrót

© UKA